Yeniler

Beta test Nedir

Beta test Nedir Yazılım geliştirmede yazılım testinin ikinci aşamasıdır. Ürün piyasaya çıkmadan önceki testleri içerir. İlk aşama alpha testidir.

Daha Fazla »

Benchmark Nedir

Benchmark Nedir 1) Bir ürünün veya sistemin ölçüldüğü şartlar.  2) Belirli bir işletim sistemini veya uygulamayı ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir program.  3) Kullanıcıların …

Daha Fazla »

Barcode Nedir

Barcode Nedir Barkod. Belirli bir ürünü, şahsı veya yeri temsil edecek şekilde çizgi ve boşluklardan oluşturulmuş görüntü. Kod, sayıları ve diğer işaretleri göstermek için dikey …

Daha Fazla »

Bandwidth Nedir

Bandwidth Nedir Bant genişliği. Bir ağ kablosunun taşıyabileceği maksimum veri miktarı, bps (bit per second) birimi ile ölçülür.

Daha Fazla »

Backbone Nedir

Backbone Nedir Omurga. Ağın en ağır trafiğii taşıyan parçası; bir binanın içine, şehre veya bölgeye yayılmış olan LAN’ları birbirine bağlar.

Daha Fazla »

B2B Nedir

B2B Nedir (business-to-business) : e-biz de denir. Internet’te kurumlarla tüketiciler arasında değil de kurumlar arasındaki ürün, servis ve bilgi alışverişi.

Daha Fazla »

Authorization Nedir

Authorization Nedir Yetkilendirme. Resmi olarak kullanıcıya belirli uygulama, kaynak ve servislere erişim ve onları kullanma yetkisinin verilmesi 

Daha Fazla »

ASCII Nedir

ASCII Nedir Metin dosyalarında en çok kullanılan formattır. Bir ASCII dosyasındaki her bir karakter, 7 haneli ikili sayı sistemi ile gösterilirler. Bu şekilde 128 adet …

Daha Fazla »