Anasayfa / Genel / Photoshop Goruntuleri Rotuslama ve Onarma

Photoshop Goruntuleri Rotuslama ve Onarma


Photoshop Dersleri
Photoshop Görüntüleri rötuşlama ve onarma

Photoshop Dersleri Photoshop Görüntüleri rötuşlama ve onarma

Klonlama Kaynağı paneli hakkındaKlonlama Damgası aracıyla rötuşlamaKlonlama ve düzeltme için örnek kaynakları ayarlamaDüzeltme Fırçası aracıyla rötuşlamaNokta Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlamaVideo | Retouching cars in Photoshop (Photoshop’ta otomobillere rötuş yapma)Alanı yamalama

Klonlama Paneli Hakkında 

Klonlama Kaynağı paneli (Pencere > Klonlama Kaynağı), Klonlama Damga araçları veya Düzeltme Fırçası araçları için seçenekler içerir. Beş farklı örnek kaynağı ayarlayabilir ve farklı bir kaynağa her geçişinizde yeniden örnekleme yapmanıza gerek kalmadan hızlı şekilde birini seçebilirsiniz. Kaynağı belirli bir konuma klonlamanıza yardımcı olması için örnek kaynağınızın bir kaplamasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, örnek kaynağı, klonlama hedefinin boyutu ve yönüyle daha iyi eşleşmesi için ölçeklendirebilir veya döndürebilirsiniz.
(Photoshop Extended) Zaman çizelgesine dayalı animasyonlarda, Klonlama Kaynağı panelinin örnek kaynağı/animasyon karesi ile hedef video/animasyon karesi arasındaki kare ilişkisini belirlemeye yönelik seçenekleri de vardır. 

Klonlama Damgası aracıyla rötuşlama

Klonlama Damgası aracı  görüntünün bir bölümünü aynı görüntünün başka bir bölümü üzerine veya aynı renk moduna sahip herhangi bir açık belgenin başka bir bölümü üzerine boyar. Ayrıca, katmanın bir bölümünü başka bir katmanın üzerine de boyayabilirsiniz. Klonlama Damgası aracı görüntüdeki nesneleri çoğaltma veya hatayı giderme işlemlerinde kullanışlıdır.
(Photoshop Extended) Klonlama Damgası aracını video veya animasyon karelerinin içeriğini boyamak için de kullanabilirsiniz.
Klonlama Damgası aracını kullanmak için, piksellerini kopyalamak (klonlamak) ve başka bir alana boyamak istediğiniz alana bir örnekleme noktası ayarlarsınız. Boyamayı durdurduğunuz ve yeniden başlattığınızda en aslına uygun örnekleme noktasıyla boyamak için, Hizalı seçeneğini belirtin. Boyamayı kaç kez durdurduğunuza ve yeniden başlattığınıza bakılmaksızın ilk örnekleme noktasından başlayarak boyamak için Hizalı seçeneğinin seçimini kaldırın.
Klonlama alanının boyutu üzerinde size tam denetim sağlayan Klonlama Damgası aracıyla herhangi bir fırça ucunu kullanabilirsiniz. Boyanın klonlanan alana nasıl uygulanacağını denetlemek için opaklık ve akış ayarlarını da kullanabilirsiniz.

Photoshop Görüntüleri rötuşlama ve onarma 
Klonlama Damgası aracıyla görüntüde değişiklik yapma
 1. Klonlama Damgası aracını  seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda bir fırça ucu seçin ve karıştırma modu, opaklık ve akış için fırça seçeneklerini ayarlayın.
 3. Örneklenen piksellerin nasıl hizalanmasını istediğinizi ve belgenizdeki katmanlardan nasıl veri örneği alınacağını belirtmek için, seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden herhangi birini ayarlayın:
  Hizalı
  Farenin düğmesini bıraksanız bile geçerli örnekleme noktasını kaybetmeden pikselleri aralıksız örnekler. Boyamayı her durdurup yeniden başladığınızda başlangıç örnekleme noktasından örneklenen pikselleri kullanarak devam etmek için Hizalı seçeneğinin işaretini kaldırın.
  Örnek
  Belirttiğiniz katmanlardan verileri örnekler. Etkin katmanla bunun altındaki görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Geçerli ve Altı’nı seçin. Yalnızca etkin katmandan örnekleme yapmak için Geçerli Katman’ı seçin. Tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Tüm Katmanlar’ı seçin. Ayarlama katmanları dışında tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için, Tüm Katmanlar’ı tıklatın ve Örnek açılır menüsünün sağındaki Ayarlama Katmanlarını Yoksay simgesini tıklatın.
 4. Örnekleme noktasını ayarlamak için işaretçiyi açık görüntülerden birine konumlandırın ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.
  Not:
  Bir ayarlama katmanı üzerinde çalışmadığınızdan emin olun. Klonlama Damgası aracı, ayarlama katmanları üzerinde çalışmaz.
 5. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde bir klonlama kaynağı düğmesini  tıklatın ve ek örnekleme noktasını ayarlayın.
  En çok beş farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz belgeyi kapatana kadar korur.
 6. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klonladığınız kaynağı ölçeklemek veya döndürmek için, W (genişlik), H (yükseklik) değerini veya döndürme derecelerini  girin.
  • Kaynağın yönünü tersine çevirmek için (göz gibi özellikleri yansıtmada kullanılan iyi bir yöntemdir), Yatay Çevir  veya Dikey Çevir  düğmelerini kullanın.
  • Klonladığınız kaynağın kaplamasını göstermek için Kaplamayı Göster‘i seçin ve kaplama seçeneklerini belirtin.
  Not:
  Kaplamayı fırça boyutuna iliştirmek için İliştirildi seçeneğini seçin.
 7. Görüntünün düzeltmek istediğiniz alanı üzerinde sürükleyin.

Klonlama ve düzeltme için örnek kaynakları ayarlama

Klon Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını kullanarak geçerli belgedeki veya Photoshop’ta açık herhangi bir belgedeki kaynakları örnekleyebilirsiniz.
(Photoshop Extended) Video veya animasyon klonlarken, boyamakta olduğunuz geçerli karede örnekleme noktaları ayarlayabileceğiniz gibi, başka bir video katmanında veya başka bir açık belgede yer alan bir karede bile kaynakları örnekleyebilirsiniz.
Klonlama Kaynağı panelinde bir kerede en çok beş farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz belgeyi kapatana kadar korur.
 1. (Yalnızca Photoshop Extended) Video veya animasyon karelerini klonlamak için Animasyon panelini açın (video veya animasyon karelerini klonlamıyorsanız 2. adıma geçin). Zaman çizelgesi animasyon seçeneğini belirtin ve geçerli zaman göstergesini örneklemek istediğiniz kaynağı içeren kareye taşıyın.
 2. Örnekleme noktası ayarlamak için, Klonlama Damgası aracını seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak açık belge pencerelerinden herhangi birini tıklatın.
 3. (İsteğe bağlı) Başka bir örnekleme noktası ayarlamak için Klonlama Kaynağı panelinde farklı bir Klonlama Kaynağı düğmesini  tıklatın.
  Başka bir örnekleme noktası ayarlayarak Klonlama Kaynağı düğmesinin örnekleme kaynağını değiştirebilirsiniz.

Örnek kaynağını ölçeklendirme veya döndürme

 1. Klonlama Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını seçin ve bir ya da birden çok kaynak örneği ayarlayın.
 2. Klonlama Kaynağı panelinde bir klon kaynağı seçip ardından aşağıdakilerden birini yapın:
  • Örnek kaynağını ölçeklendirmek için, G (genişlik) veya Y (yükseklik) değeri olarak bir yüzde girin ya da G veya Y’yi kullanın. Varsayılan ayar oranların kısıtlanmasıdır. Boyutları bağımsız olarak ayarlamak veya kısıtlama seçeneğini geri yüklemek için, Boyut Oranlarını Koru düğmesini  tıklatın.
  • Örnek kaynağını döndürmek için, bir derece değeri girin veya Klonlama Kaynağını Döndür simgesini  kullanın.
  • Örnek kaynağını orijinal boyutuna ve yönüne sıfırlamak için Dönüştürmeyi Sıfırla düğmesini  tıklatın.

Örnek kaynağı kaplama seçeneklerini ayarlama

Klonlama Damgası ve Düzeltme Fırçası araçlarıyla boyarken kaplamayı ve altındaki görüntüleri daha iyi görmek için örnek kaynağı kaplama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Klonlama Damgası aracıyla boyarken kaplamayı geçici olarak görüntülemek için Alt+Shift (Windows) veya Option+Shift (Mac OS) tuşlarına basın. Fırça geçici olarak Kaynak Kaplamasını Taşı aracına dönüşür. Kaplamayı sürükleyerek başka bir konuma taşıyın.
 • Klonlama Kaynağı panelinde, Kaplamayı Göster‘i seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Boya konturları eklerken kaplamayı gizlemek için Otomatik Gizle’yi seçin.
  • Kaplamayı fırça boyutuna kırpmak için Kırpılmış seçeneğini etkinleştirin.
  • Kaplamanın opaklığını ayarlamak için, Opaklık metin kutusuna bir yüzde değeri girin.
  • Kaplamanın görünümünü ayarlamak için, Klonlama Kaynağı panelinin alt kısmındaki açılır menüde Normal, Koyulaştır, Açıklaştır veya Fark karıştırma modunu seçin.
  • Kaplamadaki renkleri ters çevirmek için Ters Çevir’i seçin.
  Kaynak kaplamayla altındaki görüntüde birbirinin aynı olan alanları hizalamaya yardımcı olması için, Opaklık değerini %50 olarak ayarlayın, Ters Çevir’i seçin ve Kırpılmış’ın seçeneğini kaldırın. Eşleşen görüntü alanları hizalandığında düz gri renkte görünür.

Klonlama kaynağı kenardan uzaklığını belirtme

Klonlama Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını kullanırken, örneklenen kaynakla hedef görüntünün herhangi bir yerini boyayabilirsiniz. Kaplama seçenekleri, boyamak istediğiniz yeri görselleştirmenize yardımcı olur. Ancak, örnekleme noktasına göre belirli bir konumu boyarsanız, x ve y pikseli kenardan uzaklığını belirtebilirsiniz.
 • Klonlama Kaynağı panelinde kullanmak istediğiniz kaynağı seçin ve Kenardan Uzaklık seçeneğine x ve y piksel değerlerini girin.

Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlama

Düzeltme Fırçası aracı, çevredeki görüntü içinde gözden kaybolmalarını sağlayarak kusurları gidermenize olanak tanır. Klonlama aracı gibi Düzeltme Fırçası aracını da, görüntü veya desenden alınmış örneklenen piksellerle boyamak için kullanırsınız. Bununla birlikte, Düzeltme Fırçası aracı örneklenen piksellerin dokusunu, aydınlatmasını, saydamlığını ve gölgelemesini de düzeltilmekte olan piksellerle eşleştirir. Sonuç olarak, onarılan pikseller görüntünün kalan kısmıyla ayırt edilemeyecek şekilde karışır.
(Photoshop Extended) Düzeltme Fırçası aracı video veya animasyon karelerine uygulanabilir.

 Photoshop Görüntüleri rötuşlama ve onarma 
Örneklenmiş pikseller ve düzeltilen görüntü
 1. Düzeltme Fırçası aracını  seçin.
 2. Seçenekler çubuğunda fırça örneğini tıklatın ve açılır panelde fırça seçeneklerini ayarlayın:
  Not:
  Basınca duyarlı dijital tablet kullanıyorsanız, darbe yönü üzerinde düzeltme fırçasının boyutunu değiştirmek için Boyut menüsünden bir seçenek belirtin. Kalem basıncında çeşitleme temelini oluşturmak için Kalem Basıncı’nı seçin. Kalem parmak tekerinin konumunda çeşitleme temelini oluşturmak için Stilus Tekeri’ni seçin. Boyutu değiştirmek istemiyorsanız Kapalı’yı seçin.
  Mod
  Karıştırma modunu belirtir. Yumuşak kenarlı bir fırça kullanırken fırçanın kenarlarındaki pürüzleri, film grenini ve dokuyu korumak için Değiştir’i seçin.
  Kaynak
  Pikselleri onarmak için kullanılacak kaynağı belirtir. Geçerli görüntüden pikselleri kullanmak için Örneklendi veya bir desenden pikseller kullanmak için Desen. Desen’i seçtiyseniz, Desen açılır menüsünden bir desen seçin.
  Hizalı
  Farenin düğmesini bıraksanız bile geçerli örnekleme noktasını kaybetmeden pikselleri aralıksız örnekler. Boyamayı her durdurup yeniden başladığınızda başlangıç örnekleme noktasından örneklenen pikselleri kullanarak devam etmek için Hizalı seçeneğinin işaretini kaldırın.
  Örnek
  Belirttiğiniz katmanlardan verileri örnekler. Etkin katmanla bunun altındaki görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Geçerli ve Altı’nı seçin. Yalnızca etkin katmandan örnekleme yapmak için Geçerli Katman’ı seçin. Tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Tüm Katmanlar’ı seçin. Ayarlama katmanları dışında tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için, Tüm Katmanlar’ı tıklatın ve Örnek açılır menüsünün sağındaki Ayarlama Katmanlarını Yoksay simgesini tıklatın.
 3. Örnekleme noktasını ayarlamak için işaretçiyi görüntünün bir alanına konumlandırın ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.
  Not:
  Bir görüntüden örnekleme yapıyor ve başka bir görüntüye uyguluyorsanız, görüntülerden biri Gri Tonlama modunda olmadığı sürece her iki görüntünün de aynı renk modunda olması gerekir.
 4. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde bir klonlama kaynağı düğmesini  tıklatın ve ek örnekleme noktasını ayarlayın.
  En çok 5 farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz düzenlediğiniz belgeyi kapatana kadar anımsar.
 5. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde, istediğiniz örneklenen kaynağı seçmek için klon kaynağı düğmelerinden birini tıklatın.
 6. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klonladığınız kaynağı ölçeklemek veya döndürmek için, W (genişlik), H (yükseklik) değerini veya döndürme derecelerini  girin.
  • Klonladığınız kaynağın kaplamasını göstermek için Kaplamayı Göster‘i seçin ve kaplama seçeneklerini belirtin.
 7. Görüntünün içinde sürükleyin.
  Fare düğmesini bıraktığınızda, örneklenen pikseller varolan piksellerle karıştırılır.
Düzeltmek istediğiniz alanın kenarlarında güçlü bir kontrast varsa, Düzeltme Fırçası aracını kullanmadan önce bir seçim yapın. Seçim, düzeltmek istediğiniz alandan büyük olmalı ve kontrast yapan piksellerin sınırını tam olarak izlemelidir. Düzeltme Fırçası aracıyla boyarken, seçim dıştan gelen renklerin içeri taşmasını engeller.

Nokta Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlama


Nokta Düzeltme Fırçası aracı fotoğraflarınızdaki lekeleri ve diğer hataları hızla giderir. Nokta Düzeltme Fırçası, Düzeltme Fırçası’na benzer biçimde çalışır: Görüntü veya desenden örneklenen piksellerle boyar ve örneklenen piksellerin dokusunu, ışığını, saydamlığını ve gölgelendirmesini düzeltilmekte olan piksellerle eşleştirir. Düzeltme Fırçasından farklı olarak Nokta Düzeltme Fırçası örnek nokta belirlemenizi gerektirmez. Nokta Düzeltme Fırçası rötuşlanan alanın çevresinden otomatik olarak örnek toplar.

 Photoshop Görüntüleri rötuşlama ve onarma 
Leke gidermek için Nokta Düzeltme Fırçasını kullanma
Geniş bir alanı rötuşlamanız gerekiyorsa veya kaynak örnekleme için daha fazla denetime gerek duyuyorsanız, Nokta Düzeltme Fırçası yerine Düzeltme Fırçasını kullanabilirsiniz.
 1. Araç kutusundan Nokta Düzeltme Fırçası aracını  seçin. Gerekiyorsa, gizli araçları göstermek ve seçiminizi yapmak için Düzeltme Fırçası aracını, Yama aracını ya da Kırmızı Göz aracını tıklatın.
 2. Seçenekler çubuğundan bir fırça boyutu seçin. Tüm alanı tek bir tıklatmayla kapsayabilmeniz için onarmak istediğiniz alandan biraz daha geniş bir fırça en uygunudur.
 3. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğundaki Mod menüsünden bir karıştırma modu seçin. Yumuşak kenarlı bir fırça kullanırken fırçanın kenarlarındaki pürüzleri, film grenini ve dokuyu korumak için Değiştir’i seçin.
 4. Seçenekler çubuğundan bir Tip seçeneği belirleyin:
  Yakınlık Eşleşmesi
  Yama olarak kullanılacak alan bulmak için seçimin kenarlarının çevresindeki pikselleri kullanır.
  Doku Oluştur
  Doku oluşturmak için seçimin içindeki pikselleri kullanır. Doku işe yaramazsa ikinci kez alanda sürüklemeyi deneyin.
  İçeriğe Uygun
  Seçimi tamamen doldurmak için yakındaki görüntü içeriğini karşılaştırır. Bu sırada, gölge ve nesne kenarları gibi önemli ayrıntıları gerçekçi bir şekilde korur.
  İçeriğe Uygun seçeneği için daha büyük ve hassas bir seçim oluştururken Düzenle > Doldur komutunu kullanın. 
 5. Tüm görünür katmanlardan veri örneklemek için seçenekler çubuğunda Tüm Katmanları Örnekle’yi seçin. Yalnızca bir etkin katmandan örneklemek için Tüm Katmanları Örnekle’nin işaretini kaldırın.
 6. Onarmak istediğiniz alanı tıklatın ya da daha büyük bir alandaki hataları düzgünleştirmek için tıklatın ve sürükleyin.

Kaynak : www.adobe.com

Photoshop dersleri Photoshop dersleri izle Photoshop  dersi Photoshop  eğitimi Photoshop ders izle Photoshop  ders öğren Photoshop  öğren Photoshop hakkında her şey Photoshop bilgileri Photoshop  bilgi Photoshop  faydaları Photoshop kullanımı Photoshop  kullan Photoshop nasıl kullanılır Photoshop  nedir Photoshop  dersleri ücretsiz free download Photoshop  ücretsiz Photoshop  indir Photoshop  türkçe ders Photoshop  türkçe izle Photoshop  türkçe ders izle Photoshop  ders Photoshop crack Photoshop derss

Buna da Bakmalısın!

1436219618458

Eiji Tsuburaya Kimdir 7 Temmuz Doodle

Eiji Tsuburaya Kimdir? 7 Temmuz Doodle Yine Eğlendirdi!   Google 7 Temmuz büyük sürpriz. Önemli …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir